Malayalam Lyrics

| | |

A A A

My Notes

ഓനീസാ ദ്‌സപ്രാ | ബ്‌മദ്‌നാഹൈ സപ്രാ (പ്രഭാത കീര്‍ത്തനം)

M പുലരി പ്രഭയില്‍ കര്‍ത്താവേ,
സാമോദം നിന്‍ ദാസരിതാ
സൃഷ്‌ടിക്കഖിലം രക്ഷകനാം
നിന്‍ സ്‌തുതി ഗീതം പാടുന്നു.
F സകലേശാ, നിന്‍ കൃപയാലേ
ശാന്തി നിറഞ്ഞൊരു ദിനവും നീ
പാപപ്പൊറുതിയുമരുളണമേ
നന്മയിലൂടെ നയിക്കണമേ!
—————————————–
F ശരണം പൊലിയാതെന്നാളും
സുതരെക്കാത്തരുളീടണമേ.
ഞങ്ങള്‍ക്കെതിരായൊരുനാളും
വാതിലടയ്‌ക്കരുതഖിലേശാ.
M നരവംശത്തിന്‍ വൈകല്യം
അറിയും താതാ, കനിയണമേ
അര്‍ഹത നോക്കാതവികലമായ്
പ്രതിസമ്മാനം നല്‍കണമേ.
—————————————–
M സ്‌നേഹവുമൈക്യവുമന്യൂനം
ശാന്തിയുമിവിടെ വിതയ്‌ക്കണമേ:
അജപാലനമൊരു കുറവെന്യേ
ഫലമേകാനിടയാക്കണമേ.
F ആരോഗ്യം നരനേകണമേ
രോഗികളെ സുഖമാക്കണമേ
മര്‍ത്യഗണത്തിന്‍ പാപങ്ങള്‍
കഴുകി വിശുദ്ധി വളര്‍ത്തണമേ.
—————————————–
F ശാവോലില്‍ നിന്നെളിയവനാം
ദാവീദിനെയെന്നതുപോലെ
വഴികളിലെല്ലാം നിന്‍ കരതാര്‍
ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ചരുളട്ടെ.
M നിന്‍ ഹിതമൊത്തിവരീനാളില്‍
വയ്‌ക്കും ചുവടുകളോരോന്നും
ശാന്തതയോടെ വിജയത്തില്‍
ചെന്നെത്താനിടയാക്കണമേ.
—————————————–
M മൂശെയ്‌ക്കും നിന്‍ ജനതയ്‌ക്കും
കടലില്‍ രക്ഷകൊടുത്തവനേ,
സിംഹക്കുഴിയിലടിഞ്ഞവനില്‍
രക്ഷ കനിഞ്ഞു പൊഴിച്ചവനേ.
F അഗ്നിയിലന്നാ ബാലകരെ
കാത്തുസുരക്ഷിതരാക്കിയ നീ
ദുഷ്‌ടപിശാചില്‍ നിന്നിവരെ
സദയം രക്ഷിച്ചരുളണമേ.
—————————————–
F കതിരവനൊത്തിവരുണരുന്നു
താതനെയാരാധിക്കുന്നു
തനയനു സ്‌തോത്രമണയ്‌ക്കുന്നു
റൂഹയെ ഞങ്ങള്‍ വാഴ്‌ത്തുന്നു.
M ദൈവ പിതാവിന്‍ കൃപയും തന്‍
വത്സല സുതനുടെ കരളലിവും
റൂഹാതന്‍ ദിവ്യാഗമവും
നിത്യം തുണയരുളീടട്ടെ.
—————————————–
M നാഥാ, ദിവ്യഭിഷഗ്വരനേ,
നരനിഹ ശരണം നീയല്ലോ;
നാശം വന്നു ഭവിക്കായ്‌വാന്‍
കരുണയോടൗഷധമേകണമേ.
F നിന്‍ കല്‍പനകള്‍ കാത്തിടുവാന്‍
ശക്തിയശേഷമിവര്‍ക്കില്ല.
ആരാധകരാം ഞങ്ങളെ നീ
കാത്തു തുണയ്‌ക്കുക മിശിഹായേ.
—————————————–
F അനുതാപികളെ കൈക്കൊള്‍വാന്‍
വാതില്‍ തുറന്നു പ്രതീക്ഷിക്കും
കരുണാമയനൊടു പാപത്തിന്‍
പൊറുതി നമുക്കുമിരന്നീടാം.
M ദിനമനു ഞങ്ങള്‍ വാഗ്‌ദാനം
ചെയ്യുന്നെങ്കിലുമപരാധം
പെരുകി വരുന്നു കര്‍ത്താവേ,
കനിവിന്‍ കിരണം ചൊരിയണമേ.

A - All; M - Male; F - Female; R/S - Reverend / Shusrooshi
Change singing roles by double tapping the role column. Add / remove music segway notation by double tapping 🎵🎵🎵 / empty line. For more info, visit the FAQ page.
Malayalam & Manglish Song Lyrics of Pulari Prabhayil Karthave (Sapra) | പുലരി പ്രഭയില്‍ കര്‍ത്താവേ സാമോദം നിന്‍ ദാസരിതാ Pulari Prabhayil Karthave (Sapra) Lyrics | Pulari Prabhayil Karthave (Sapra) Song Lyrics | Pulari Prabhayil Karthave (Sapra) Karaoke | Pulari Prabhayil Karthave (Sapra) Track | Pulari Prabhayil Karthave (Sapra) Malayalam Lyrics | Pulari Prabhayil Karthave (Sapra) Manglish Lyrics | Pulari Prabhayil Karthave (Sapra) Devotional Lyrics | Syro Malabar Songs | Syro Malabar Song Lyrics | Syro-Malabar Songs | Syro-Malabar Song Lyrics | SyroMalabar Songs | SyroMalabar Song Lyrics | Karaoke | Track | Pulari Prabhayil Karthave (Sapra) Christian Devotional Song Lyrics | Pulari Prabhayil Karthave (Sapra) Christian Devotional | Pulari Prabhayil Karthave (Sapra) Christian Song Lyrics | Pulari Prabhayil Karthave (Sapra) MIDI | ലിറിക്‌സ് | സോങ് | പാട്ട് | ക്രിസ്ത്യൻ സിറോ മലബാർ | ഗാനം | മലയാളം വരികൾ | മംഗ്ലീഷ് വരികൾ

Manglish Lyrics

| (Beta) |

A A A

Pulari Prabhayil Karthave
Samodham Nin Dhaasarithaa
Srushtikk Akhilam Rakshakanaam
Nin Sthuthi Geetham Paadunnu

Sakalesha, Nin Krupayaale
Shanthi Niranjoru Dhinavum Nee
Paapa Poruthi Arulename
Nanmayiloode Nayikkaname!

-----

Sharanam Poliyaathennalum
Suthare Kaatharuleedaname
Njangalkkethiraai Orunnalum
Vathil Adaikkaruth Akhilesha

Nara Vamshathin Vaikalyam
Ariyum Thaatha, Kaniyaname
Arhatha Nokkathavikalamaai
Prathi Sammmanam Nalkaname

-----

Snehavum Aikyavum Anyunam
Shanthiyum Ivide Vithaikkaname
Ajapaalanamoru Kuravenye
Phalamekan Idayakkaname

Aarogyam Naranekaname
Rogikale Sukhamakkename
Marthya Ganathin Paapangal
Kazhuki Vishudhi Valarthaname

-----

Shaavolil Ninneliyavanaam
Dhaavidhine Ennathu Pole
Vazhikalil Ellam Nin Karathaar
Njangale Rakshicharulatte

Nin Hitham Othivar Ee Naalil
Vaikkum Chuvadukal Oronnum
Shaanthathayode Vijayathil
Chennethaan Idayakkaname

-----

Mushaikkum Nin Janathaikkum
Kadalil Raksha Koduthavane
Simha Kuzhiyil Adinjavanil
Raksha Kaninju Pozhichavane

Agniyil Anna Baalakare
Kaathu Surakshitharaakkiya Nee
Dhushtta Pishachil Ninnivare
Sadhayam Rakshicharulename

-----

Kathiravan Othivarunarunnu
Thaathane Aaradhikkunnu
Thanayanu Sthothram Anaikkunnu
Roohaye Njangal Vaazthunnu

Daiva Pithaavin Krupayum Than
Valsala Suthanude Karal Alivum
Rooha Than Divyaagamavum
Nithyam Thuna Aruleedatte

-----

Nadha, Divya Bhishagvarane
Naraniha Sharanam Neeyallo;
Naasham Vannu Bhaavikkaivan
Karunayod Oushadham Ekaname

Nin Kalpanakal Kaathiduvaan
Shakthi Ashesham Ivarkkilla
Aaradhakaraam Njangale Nee
Kaathu Thunaikkuka Mishihaye

-----

Anuthaapikale Kaikkolvaan
Vaathil Thurannu Pratheekshikkum
Karunaamayanodu Paapathin
Poruthi Namukkum Irannidaam

Dhinamanu Njangal Vagdhaanam
Cheyyunnenkilum Aparaadham
Peruki Varunnu Karthave
Kanivin Kiranam Choriyaname

Pulariprabhayil pulari prabhayil prabayil pulariprabayil karthave karthaave saamodham dhasarithaa daasarithaa dasarithaa krupayale kripayale kripayaale krupayaale


Media

If you found this Lyric useful, sharing & commenting below would be Remarkable!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Views 6891.  Song ID 4859


KARAOKE


TRACK

All Media file(s) belong to their respective owners. We do not host these files in our servers.