Malayalam Lyrics

| | |

A A A

My Notes
R എന്റെ കര്‍ത്താവേ, നിന്നെ ഞാന്‍ പ്രകീര്‍ത്തിക്കും.
മഹിമയോടന്തിമ വിധിനാളില്‍
കര്‍ത്താവേ, നീയണയുമ്പോള്‍
കരുണയോടെന്നെ നിറുത്തണമേ
നല്ലവരൊത്തു വലംഭാഗേ.
M കര്‍ത്താവേ, നിന്നെ ഞാനാശ്രയിച്ചു.
A കര്‍ത്താവേ, നിന്‍ കുരിശിനെ ഞാ-
നാരാധിച്ചു വണങ്ങുന്നു;
അതുതാന്‍ ഞങ്ങള്‍ക്കുത്ഥാനം
രക്ഷയുമുയിരും നല്‍കുന്നു.
R ആകാശവും ഭൂമിയും നിന്റെതാകുന്നു
ആകാശവുമീ ഭൂതലവും
താവകമല്ലോ കര്‍ത്താവേ,
ജീവിക്കുന്നവനഭയം നീ
നൽകണമേ മൃതനായുസ്സും
F അവരാനന്ദ കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ പാടും.
A മൃതരാം നരരുടെ പാപങ്ങള്‍
മായ്‌ക്കണമേ നിന്‍ കൃപയാലേ;
മാമ്മോദീസാ വഴിയങ്ങേ
സുതരാണവരെന്നോര്‍ക്കണമേ
R അവന്റെ സന്തോഷത്തില്‍ അവരാനന്ദിക്കും.
കര്‍ത്താവേ, നിന്‍ ശോണിതവും
ദിവ്യശരീരവുമറിവോടെ
ഉള്‍ക്കൊണ്ടവരാം നിന്‍ സുതരെ
നിത്യവിരുന്നില്‍ ചേര്‍ക്കണമേ.
M അവരിലാരും അവശേഷിച്ചില്ല.
A മഴപെയ്യുമ്പോള്‍ വയലുകളില്‍
വിത്തുകള്‍ പൊട്ടിമുളയ്‌ക്കുന്നു
കാഹളനാദം കേള്‍ക്കുമ്പോള്‍
മൃതരില്‍ ജീവനുദിക്കുന്നു.
R പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്‌തുതി.
ബാവാ പുത്രന്‍ റൂഹായേ,
മൃതനാമെന്നില്‍ കനിയേണം
ജീവന്‍ നല്‍കി മഹോന്നതമാം
പ്രഭയുടെ നാട്ടില്‍ ചേര്‍ക്കേണം.
F ആദിമുതല്‍ എന്നേക്കും ആമ്മേന്‍.
A തെളിവായെന്നുടെ നാഥാ നിന്‍
തിരുമിഴിയെല്ലാം കാണുന്നു
നിരവധിയാമെന്‍ പാപങ്ങള്‍
നിരയായെണ്ണി വിധിക്കല്ലേ.

ENGLISH VERSION

“My Lord, I will praise You!”

When You come in glory, Lord,
At the end of time to judge,
With love place me at Your right
With Your chosen holy ones.

“My Lord, I have trusted You!”

Lord, I worship and bow down
As I look upon Your Cross,
Which gives hope for redemption
And our own Resurrection.

“Heaven and earth belong to You!”

Heaven and Earth belong to You
The refuge of the living God
Grant your eternal life
To the dead, in Your mercy.

“Rejoicing they will sing hymn of Joy!”

Grant forgiveness of their sins
To the dead in Your mercy.
Lord, remember they are Yours
Through their holy Baptism.

“They will rejoice in His Joy!”

Lord, in mercy, grant a share
In Your eternal banquet
To those who on earth received
Your Body and precious Blood.

“None of them was left behind!”

When it rains on paddy fields
Seeds break open and they grow
When the trumpet blast sounds forth
Life shall dawn for all the dead.

“Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Spirit!”

Father, Son and Spirit blest,
Pity us, poor mortal beings
Grant us life and admit us
To the land of lasting life.

“From eternity and forever, Amen.”

I can see with clear faith, Lord,
Your eyes which behold all things
Judge me not according to
My sins though they be many.


A - All; M - Male; F - Female; R/S - Reverend / Shusrooshi
Change singing roles by double tapping the role column. Add / remove music segway notation by double tapping 🎵🎵🎵 / empty line. For more info, visit the FAQ page.
Malayalam & Manglish Song Lyrics of Ente Karthave Ninne Njan Prakeerthikkum | എന്റെ കര്‍ത്താവേ, നിന്നെ ഞാന്‍ പ്രകീര്‍ത്തിക്കും. Ente Karthave Ninne Njan Prakeerthikkum Lyrics | Ente Karthave Ninne Njan Prakeerthikkum Song Lyrics | Ente Karthave Ninne Njan Prakeerthikkum Karaoke | Ente Karthave Ninne Njan Prakeerthikkum Track | Ente Karthave Ninne Njan Prakeerthikkum Malayalam Lyrics | Ente Karthave Ninne Njan Prakeerthikkum Manglish Lyrics | Ente Karthave Ninne Njan Prakeerthikkum Devotional Lyrics | Syro Malabar Songs | Syro Malabar Song Lyrics | Syro-Malabar Songs | Syro-Malabar Song Lyrics | SyroMalabar Songs | SyroMalabar Song Lyrics | Karaoke | Track | Ente Karthave Ninne Njan Prakeerthikkum Christian Devotional Song Lyrics | Ente Karthave Ninne Njan Prakeerthikkum Christian Devotional | Ente Karthave Ninne Njan Prakeerthikkum Christian Song Lyrics | Ente Karthave Ninne Njan Prakeerthikkum MIDI | ലിറിക്‌സ് | സോങ് | പാട്ട് | ക്രിസ്ത്യൻ സിറോ മലബാർ | ഗാനം | മലയാളം വരികൾ | മംഗ്ലീഷ് വരികൾ

Manglish Lyrics

| (Beta) |

A A A

Ente Karthave Ninne Njan Prakeerthikkum

Mahimayodanthima Vithi Naalil
Karthave, Nee Anayumbol
Karunayodenne Niruthaname
Nallavarothu Valambage

Karthave, Ninne Njan Aasrayichu

Karthave Nin Kurishine Njan
Aaradhichu Vanangunnu
Athuthan Njangalkk Uthanam
Rakshayum Uyirum Nalkunnu

Aakashavum Bhoomiyum Nintethakunnu

Aakashavum Ee Bhoothalavum
Thavakamallo Karthave
Jeevikkunnavan Abhayam Nee
Nalkaname Mruthanayussum

Avaranandha Keerthanangal Paadum

Mrutharam Nararude Paapangal
Maikkaname Nin Krupayale
Mammodeesa Vazhi Ange
Sutharanavaren Orkkaname

Avante Santhoshathil Avar Aanandhikkum

Karthave Nin Shonithavum
Dhivya Shareeravum Arivode
Ulkondavaram Nin Suthare
Nithya Virunnil Cherkkaname

Avarilarum Avasheshichilla

Mazha Peyyumbol Vayalukalil
Vithukal Potti Muleikkunnu
Kahala Nadham Kelkkumbol
Mrutharil Jeevan Uthikkunnu

Pithavinum Puthranum Parishudhathmavinum Sthuthi

Bava Puthran Roohaye,
Mruthanam Ennil Kaniyennam
Jeevan Nalki Mahonnathamaam
Prabhayude Naatil Cherkkennam

Athi Muthal Ennekkum Amen

Thelivai Ennude Nadha Nin
Thiru Mizhi Ellam Kannunnu
Niravadhiyam En Paapangal
Nirayayi Enni Vidhikkalle.

Media

If you found this Lyric useful, sharing & commenting below would be Awesome!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Views 4324.  Song ID 3175


KARAOKE

If you have the Karaoke URL to this Song, please type-in the URL in the Comment section below or Send it via the Contact Us page to share the Karaoke file with others.